Category: ALOÍSIO Senra

Ode ao Deboísmo (por Aloísio Senra)

Olhem debaixo da cama (por Aloísio Senra)

Apitos muy amigos… (por Aloísio Senra)

Que freguesia? (por Aloísio Senra)